شرکت کنترل کیفیت هوا؛ کیفیت هوای پایتخت ناسالم می باشد

باغ من: بنا بر اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین شاخص کیفیت هوای پایتخت اکنون بر روی عدد ۱۱۹ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران برای گروههای حساس ناسالم می باشد.
به گزارش باغ من به نقل از مهر، بنا بر اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین شاخص کیفیت هوای پایتخت اکنون بر روی عدد ۱۱۹ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران ناسالم برای گروههای حساس است. همین طور طی ۲۴ ساعت گذشته شاخص کیفیت هوا بر روی عدد ۱۲۵ قرار داشت و کیفیت هوا ناسالم بود. تهران از شروع سال ۹ روز هوای پاک، ۱۷۹ روز هوای قابل قبول، ۶۰ روز هوای ناسالم برای گروههای حساس جامعه و ۷ روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است. این در حالیست که تهران در زمان مشابه سال پیش ۲ روز هوای پاک، ۱۴۰ روز هوای قابل قبول، ۹۷ روز هوای ناسالم برای گروههای حساس جامعه و ۱۰ روز هوای ناسالم برای همه افراد ۲ روز هوای بسیار ناسالم و ۲ روز هوای خطرناک داشته است.

منبع:

برچسب ها:, , ,