شرکت کنترل کیفیت هوا اعلام کرد؛ ادامه کیفیت هوای قابل قبول در تهران

باغ من: بنا بر اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا هم اکنون بر روی عدد ۷۰ قرار گرفته و کیفیت هوا در وضعیت قابل قبول است.
به گزارش باغ من به نقل از مهر، بنا بر اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا هم اکنون بر روی عدد ۷۰ قرار گرفته و وضعیت هوای تهران در وضعیت قابل قبول و در آستانه پاکی است. همین طور این شاخص در ۲۴ ساعت گذشته میانگین بر روی عدد ۶۷ قرار گرفته بود و وضعیت هوا در وضعیت قابل قبول بود. تهران از شروع سال ۹ روز هوای پاک، ۱۹۷ روز هوای قابل قبول، ۸۲ روز هوای ناسالم برای گروههای حساس جامعه و ۱۲ روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است. این در حالیست که تهران در زمان مشابه سال پیش ۲ روز هوای پاک، ۱۵۴ روز هوای قابل قبول، ۱۱۶ روز هوای ناسالم برای گروههای حساس جامعه و ۲۴ روز هوای ناسالم برای همه افراد ۲ روز هوای بسیار ناسالم و ۲ روز هوای خطرناک داشته است.

منبع:

برچسب ها:, , ,