برچسب: سیل

رئیس سازمان منابع طبیعی کشور: ۱۲۵میلیون هکتار از سطح کشور باید تحت اقدامات آبخیزداری قرار گیرد

به گزارش باغ من، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اظهار داشت: ۱۲۵ میلیون هکتار از سطح کشور باید تحت اقدامات آبخیزداری قرار گیرد که از این
ادامه مطلب