برچسب: ضایعات

سخنگوی ستاد مردمی احیای کرکس کوه: محیط زیست بجای توجیه تخلفات معادن نطنز، کرکس کوه را نجات بدهد

سخنگوی ستاد مردمی احیای کرکس کوه سماک، اظهار داشت: اداره محیط زیست نطنز بجای توجیه و فرافکنی، برای برون رفت از بحران موجود به انجام وظایف قانونی و
ادامه مطلب