براساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران؛ هوای تهران آلوده است

به گزارش باغ من شاخص کیفیت هوا روی عدد ۱۲۳ قرار دارد و امروز هوای تهران ناسالم می باشد.
به گزارش باغ من به نقل از مهر، شاخص کیفیت هوا هم اکنون برپایه اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران بر روی عدد ۱۲۳ قرار گرفته و هوای تهران برای گروه های حساس ناسالم می باشد. همینطور این شاخص طی ۲۴ ساعت گذشته هم بر روی عدد ۱۲۰ قرار داشت و هوای تهران ناسالم بود. پایتخت از آغاز سال، ۲۵ روز هوای پاک، ۱۷۷ روز هوای سالم، ۲۷ روز هوای ناسالم برای گروه های حساس و یک روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است. این در شرایطی است که در مدت مشابه سال پیش، تهران ۱۳ روز هوای پاک، ۱۹۰ روز هوای سالم و ۲۷ روز هوای ناسالم برای گروه های حساس داشته است. به قول بعضی از کارشناسان اجرای طرح جدید ترافیکی یکی از علل آلودگی هوا در تهران به حساب می آید چون که اجرای طرح کاهش آلودگی هوا سبب افزایش حجم تردد خودرو ها شده است. البته مدیران شهری این مورد را رد کرده و معتقدند اجرای طرح به اهداف اصلی خود که همان کاهش ترافیک و کاهش آلودگی هوا بوده رسیده است. همینطور برپایه پیشبینی های انجام شده بیشترین دما برای روز جاری ۱۶ درجه و کمترین دما ۱۰ درجه سانتی گراد پیشبینی شده است.