هوای تهران به شرایط قابل قبول بازگشت

شاخص کیفیت هوا هم اکنون بر روی عدد ۸۰ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است.
به گزارش باغ من به نقل از مهر، در صورتی که شاخص آلودگی هوا طی ۲۴ ساعت گذشته به صورت میانگین بر روی عدد ۱۳۳ قرار دارد و هوای تهران روز گذشته برای گروه های حساس جامعه در وضعیت ناسالم قرار داشت و آلاینده ازن و ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون بیشتر از حد غلظت قرار داشتند، شاخص ۱۲ ساعت گذشته شرکت کنترل کیفیت هوای تهران عدد ۸۰ را نشان داده است که در این وضعیت کیفیت هوای تهران قابل قبول است. تهران از آغاز سال، ۱۵ روز هوای پاک و ۷۵ روز هوای قابل قبول و ۷ روز هوای ناسالم برای گروه های حساس جامعه داشته است. این در شرایطی است که در مدت مشابه سال قبل، پایتخت ۲۵ روز هوای پاک را تجربه کرده بود.

منبع: