هوای تهران در آستانه آلودگی برای گروه های حساس

طی ۲۴ ساعت گذشته آلاینده ازن کیفیت هوای تهران را ناسالم کرد و هم اکنون نیز آلاینده ذرات معلق کمتر از ۲٫۵ میکرون هوای تهران را در مرز آلودگی قرار داده است.
به گزارش باغ من به نقل از مهر، آلاینده ازن دست از سر هوای تهران بر نمی دارد، در ساعات میانی روز گذشته نیز با افزایش غلظت این آلاینده ثانویه هوای پایتخت برای گروه های حساس آلوده شد. بنابر گزارش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، آلاینده ازن در ۲۴ ساعت گذشته شاخص میانگین آلایندگی هوا را به عدد ۱۰۵ رسانده است. البته ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون نیز تنه به تنه این آلاینده در هوای تهران وجود دارد. هم اکنون نیز با قرارگیری میانگین ۱۲ ساعت گذشته هوا بر روی عدد ۹۹ قرار گرفته است و هوا در آستانه قرارگیری در شرایط ناسالم برای گروه های حساس است. با افزایش روند آلودگی هوای پایتخت در ایام اخیر تعداد آماری این روزها از اولین روز سال به عدد ۱۳ رسیده است، در صورتیکه از شروع سال تهران تنها ۱۵ روز هوای سالم را تجربه کرده است.