براساس پیش بینی سازمان هواشناسی؛ افزایش دما تا اختتام هفته ادامه دارد

به گزارش باغ من بر مبنای پیشبینی سازمان هواشناسی تا روز چهارشنبه آسمان صاف در چارچوب مناطق کشور خواهیم داشت و شهرهای صنعتی پرجمعیت با افزایش غلظت آلاینده ها مواجه می شوند.
به گزارش باغ من به نقل از مهر، برمبنای پیش بینی سازمان هواشناسی تا روز چهارشنبه آسمان صاف در قالب مناطق کشور خواهیم داشت و در شهرهای صنعتی پرجمعیت با افزایش غلظت آلاینده ها مواجه می شوند. همین طور تا روز پنج شنبه روند تدریجی افزایش دما در کشور ادامه دارد که بیشترین مقدار آن در استان های ساحلی خزر و اردبیل است که بین ۶ تا ۱۲ درجه پیش بینی می شود. بدین جهت در دامنه های رشته کوه البرز ذوب برف و وقوع پدیده به من پیش بینی می شود. از روز پنج شنبه سامانه بارشی وارد کشور شده و سبب بارش برف و باران و وزش باد در بعضی نقاط شمال غرب و غرب می شود؛ این سامانه در روز جمعه تقویت شده و علاوه بر شمال غرب و غرب در جنوب غرب سواحل غربی و مرکزی خزر و دامنه ها بی البرز مرکزی سبب بارش می شود نواحی مرکزی و شرقی خلیج فارس نیز در روز سه شنبه مواج است.