یک حقوقدان مطرح کرد؛ دادستان به موضوع گورخرهای باغ وحش صفادشت وارد شود

به گزارش باغ من یک حقوقدان با اشاره به بازتاب وسیع اتفاقات انتقال گورخرهای باغ وحش صفادشت اظهار داشت: این مساله در سطح بین المللی هم بازخورد داشته و لازم است دادستان به آن ورود قضایی کند.
به گزارش باغ من به نقل از مهر محمد داسمه حقوقدان فعال محیط زیستی در صفحه اینستاگرامی اش با اشاره به اتفاقات اخیر درباب گورخرهای باغ وحش صفادشت و تلف شدن یکی از گورها و انتقال همراه با شکنجه، بدرفتاری، شلاق، غیراصولی و غیرعلمی در محل تحویل در گمرک مرز بازرگان، اظهار داشت: باتوجه به ماهیت جرایم محیط زیستی که از دسته جرایم عمومی است. وی گفت: دادستان در مقام تعقیب حق دارد رأسا به این مساله ورود پیدا کند. داسمه پیشنهاد می کرد: معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور در امتداد مواد ۲۲ و ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری به این مساله که بازتاب وسیع در سطح بین المللی هم داشته ورود قضایی کند. این حقوقدان به معاونت حقوق عامه پیشنهاد نمود با ارجاع امر به کارشناسان متخصص در حوزه های حیات وحش، تنوع زیستی، دامپزشکی و امور گمرکی موضوع را از جهات و ابعاد مختلف بررسی و تحقیق کنند.

منبع:

برچسب ها:,