هوای آلوده اصفهان

به گزارش باغ من کارشناس امور آزمایشگاه حفاظت محیط زیست استان اصفهان اظهار داشت: شاخص کیفی هوای این کلانشهر امروز با میانگین ۱۴۴ وضعیت ناسالم برای گروههای حساس (نارنجی) را نشان داده است.

محمود مزارع در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: کیفیت هوا برپایه اطلاعات ایستگاه های پایش آنلاین در خیابان احمدآباد با شاخص ۱۷۳، استانداری با شاخص ۱۵۶، جِی با شاخص ۱۷۱، بزرگراه خرازی و خیابان فرشادی با شاخص ۱۵۷ ناسالم برای عموم شهروندان (قرمز) است.
وی افزود: شاخص هوا در ایستگاه خیابان باهنر با میانگین ۱۳۹، میرزا طاهر با ۱۲۸، پروین با ۱۴۵، رودکی با ۱۱۹، رهنان با ۱۲۶، فیض با ۱۳۴، کاوه با ۱۳۷ و ورزشگاه میثاق با ۱۱۴ وضعیت ناسالم برای گروههای حساس را نشان داده است. کارشناس امور آزمایشگاه حفاظت محیط زیست استان اصفهان افزود: امروز شاخص هوای شهر سگزی با شاخص ۱۲۵ و شاهین شهر با شاخص ۱۱۵ ناسالم برای گروههای حساس و در مبارکه با شاخص ۷۵ در وضعیت قابل قبول ثبت شده ضمن این که ایستگاه های دولت آباد، خمینی شهر، نجف آباد و کاشان همچنان قطع است.
بنا به اعلام اداره کل هواشناسی استان اصفهان به جهت استقرار جوی به نسبت پایدار در سطح استان و کاهش محسوس دما و مه صبحگاهی غلظت آلاینده های جوی بخصوص در مناطق مرکزی و صنعتی همچون کلانشهر اصفهان افزایش پیدا کرده است و این شرایط تا آخر هفته ادامه دارد.
با توجه به افزایش غلظت آلاینده های جوی و کاهش کیفیت هوا سفارش می شود شهروندان بخصوص گروههای صدمه پدیر (سالمندان، کودکان کمتر از پنج سال و بیماران قلبی و ریوی) از تردد غیر ضروری در سطح شهر بپرهیزند.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک می باشد.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می دهد.

منبع:

برچسب ها:, , ,