دهه گذشته پذیرای بدترین آتشسوزی جهان بود

به گزارش باغ من خراسان رضوی نتایج تحقیق جدید نشان داده است که هوای حریق زای شدید ناشی از کاهش رطوبت جوی و افزایش دما شدیدترین آتشسوزی هشت ساله جهان را در دهه گذشته بوجود آورده است.

به نقل از سایتک دیلی، مایکل فلانیگان، کارشناس سابق آتشسوزی در دانشگاه آلبرتای کانادا، اظهار داشت: شرایط شدید آب وهوایی سبب آتشسوزی در جهان می شود. بعنوان مثال در کانادا سه درصد از آتشسوزی ها باعث سوخته شدن ۹۷ درصد مساحت جنگلها شده بود.

وی این تحقیق را به همراه همکار خود پیوش جین، دانشمند پژوهشی در منابع طبیعی کانادا و شان کوگان، عضو فوق دکتری دانشکده علوم کشاورزی، زندگی و محیط زیست انجام داده است.

برای این تحقیق گروه تحقیقاتی روندهای شدید آب وهوای حریق زا را از سال ۱۹۷۹ تا ۲۰۲۰ با استفاده از شاخصهای معمول آب وهوای حریق زا که برآوردهایی را برای شدت آتش و سرعت گسترش آتش و همینطور تغییرات فشار بخار یا رطوبت عرضه می دهد را بررسی کردند.

نتایج این تحقیق روند افزایش دمای جهانی و کاهش رطوبت را به این احتمال مرتبط می کند که حوادث آتشسوزی های شدید به صورت طبیعی بیشتر اتفاق می افتند و به مناطق جدید سرایت می کند و شدیدتر از آنچه در تاریخ ثبت شده است، می سوزاند.

کاهش رطوبت نسبی عامل بیشتر از سه چهارم افزایش قابل توجه شدت و گسترش آتش و افزایش دما عاملی برای ۴۰ درصد روندهای قابل توجه بود.

این تحقیق افزایش قابل توجهی در آب وهوای شدید نشان داد که می تواند باعث آتشسوزی های بزرگ در نزدیک به نیمی از قسمت عمده قابل احتراق زمین همچون در شمال کانادا و بریتیش کلمبیا شود.

فلانیگان اظهار داشت: مناطق سراسر جهان شاهد افزایش آب وهوای شدید در ۴۰ سال قبل بوده اند که در ۲ دهه گذشته افزایش قابل توجهی داشته است.

این یک غافلگیری بزرگ نیست اما با تغییرات آب وهوایی انتظار می رود شرایط گرمتر شدن آب و هوا ادامه و گسترش یابد و وضعیت بدتر شود.

وی اضافه کرد: بعنوان مثال در بریتیش کلمبیا سه دوره از پنج دوره آتشسوزی گذشته ۲۰۱۷، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۱ سه دوره از بدترین دوران های تاریخ بشمار می رود. سیل ویرانگر بریتیش کلمبیا خطرات بیشتر افزایش فعالیت آتشسوزی را نشان داده است.

زندگی با آتشسوزی به معنای زندگی با نتایج آتشسوزی است. سیل اخیر که سفرهای زمینی به داخل و خارج از سرزمین اصلی بریتیش کلمبیا را فلج کرد، نمونه خوبی در این خصوص است.

همه این ها به آتشسوزی نسبت داده نمی گردد اما آتش نقش مهمی در این حوزه دارد. هنگامی که پوشش گیاهی از بین می رود، جریان تجمع آب باران توسط درختان قطع نمی گردد، ریشه ها رطوبت را جذب نمی کند و چیزی برای پایداری خاک وجود ندارد. در نتیجه احتمال این که زمین و گل و لای را در مناطق سوخته مشاهده کنید، بسیار بیشتر است؛ این مورد سال ها در کالیفرنیا ثابت شده است.

فلانیگان تصریح کرد: حتی اگر گرمایش زمین فردا متوقف شود، تهدید آتشسوزی برای دهه ها ادامه خواهد داشت؛ ازاین رو جوامع باید برای همه احتمالات آتشسوزی آماده شوند. بشر در این راه در مقابل یک حقیقت جدید قرار گرفته ایت. این یک مورد طبیعی نیست چونکه هیچ چیز عادی در مورد آنچه درحال وقوع است، وجود ندارد.