همزمان با هفته هوای پاک؛ تنوع پرندگان پناهگاه حیات وحش یخاب به ۱۱۷ گونه افزوده شد

به گزارش باغ من مدیرعامل انجمن حامیان محیط زیست ابوزیدآباد آران و بیدگل با اشاره به مشاهده ۷ گونه جدید در پناهگاه حیات وحش یخاب، اظهار داشت: تنوع پرندگان در این پناهگاه به ۱۱۷ گونه افزایش پیدا کرد.

مسیب صدری در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: به مناسبت هفته هوای پاک و در امتداد ثبت گونه های بیشتر انجمن حامیان محیط زیست ابوزیدآباد موفق شد تا با شناسایی و مستند نگاری از هفت گونه پرنده جدید با اسامی (دم سرخ پشت بلوطی)، (سسک بیابانی)، (عقاب دریایی دم سفید)، (سهره سینه سرخ)، (چکچک پشت سفید)، (چکاوک سر دم سیاه) و (سلیم طوقی کوچک) در پناهگاه حیات وحش یخاب شهرستان آران و بیدگل تعداد گونه های این پناهگاه باارزش واقع در بیابان مرکزی ایران را از ۱۱۰ به ۱۱۷ گونه ارتقا دهد.
او اضافه کرد: مستندنگاری از این هفت گونه پرنده به کارشناسان تنوع زیستی و انجمن آوای بوم در یک پایش یک روزه در ۱۵ درصد از مساحت این پناهگاه انجام شد.

مدیرعامل انجمن حامیان محیطزیست ابوزیدآباد اشاره کرد: با توجه فون غنی این زیستگاه باارزش ظرفیت پژوهش های بیشتر روی تنوع زیستی حیات وحش وجود دارد که نتایج این تحقیقات می تواند در روند حفاظت منطقه کمک شایانی کند تا جوامع محلی بیش از پیش در حفاظت منطقه دخیل و عموم مردم از ارزش های حفاظتی این منطقه آگاه شوند.
صدری اظهار داشت: این امر نیازمند همکاری دستگاه های اجرائی و دولتی و انجمن های محیط زیستی و کارشناسان است.
او با اشاره به این که یخاب به سبب تنوع تیپ زیستگاهی و اختلاف ارتفاع منطقه (حدود ۱۶۰۰ متر) از تنوع گونه ای خوبی برخوردار است، اظهار داشت: برمبنای آخرین پژوهش هایی که در منطقه انجام شده ۱۱۷ گونه پرنده، ۲۲ گونه پستاندار همچون گربه شنی، گربه وحشی، کاراکال و شاه روباه و همین طور ۲۰ گونه خزنده به ثبت رسید که چهار گونه از گونه های مشاهده شده در این منطقه جزو گونه های حفاظت شده بین اللملی و در فهرست قرمز IUCN قرار دارند.

پناهگاه حیات وحش یخاب، پل ارتباط حیات وحش استان اصفهان و سمنان با وسعت ۲۷۱ هکتار یکی از غنی ترین مناطق چهارگانه استان اصفهان است.
این پناهگاه حیات وحش در غرب شهرستان آران و بیدگل قرار دارد که از لحاظ موقعیت جغرافیایی یکی از شاه راه های مسیر مهاجرت گونه های حیات وحش است. به سبب ارتقا حفاظتی منطقه در پنج سال اخیر از شکارممنوع به پناهگاه حیات وحش و باتوجه به مجاورت این منطقه با پارک ملی کویر سمنان و شباهت فون این دو منطقه، جریان ژنتیکی خوبی بین حیات وحش این دو استان مشاهده شده است.

منبع:

برچسب ها:, , ,