روایت سازمان محیط زیست از قطعنامه پر سر و صدای پلاستیک

به گزارش باغ من رییس مرکز امور بین الملل و کنوانسیون های سازمان محیط زیست اظهار داشت: قطعنامه پلاستیک که از ترکیب چهار قطعنامه پیشنهادی به وجود آمد، پرسروصداترین قطعنامه ای بود که در ایام پایانی پنجمین اجلاس مجمع محیط زیست ملل متحد خرسندی اکثریت کشورها را به همراه داشت.

به گزارش باغ من به نقل از ایسنا سید حسین موسوی فر اظهار داشت: خوشبختانه پس از پاندمی کووید-۱۹ پنجمین اجلاس مجمع محیط زیست ملل متحد(UNEA-۵) یکی از اجلاس های مهم و فراگیر شمرده می شود و همه نمایندگان کشورهای دنیا در سطح بالا ازجمله وزرای کشورهای جهان حضور داشتند که کشوری جمهوری اسلامی ایران نیز از با حضور علی سلاجقه – معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست – و هیئت همراه در این اجلاس حضور داشت.

رئیس مرکز امور بی ن الملل و کنوانسیون های سازمان محیط زیست اضافه کرد: قبل از شروع مجمع محیط زیست، طی هفت روز کاری فشرده تا پاسی از شب از ۲ تا ۸ اسفندماه با حضور و مشارکت کارشناسان و صاحبنظران نمایندگان دائم نزد یونپ بمنظور بررسی پیش نویس ۱۸ قطعنامه انجام شد که حضور فعال نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در تهیه این پیش نویس حائز اهمیت بود و درنهایت ۱۳ قطعنامه، یک مصوبه و دو بیانیه وزیران (برای UNEA-۵ و UNEP@۵۰) جهت تصویب به نشست عالی رتبه تسلیم شد که ماحصل این اجلاس بود.

وی درباب قطعنامه پلاستیک اظهار داشت: قطعنامه پلاستیک که از ترکیب چهار قطعنامه پیشنهادی به وجود آمد، پرسروصداترین قطعنامه ای بود که در ایام پایانی اجلاس خرسندی اکثریت کشورها را به همراه داشت چونکه در قالب این قطعنامه، یونپ و کشورها به دنبال تدوین پیمان و ابزاری الزام آور درباب کاهش آلودگی های پلاستیکی در همه اشکال و در همه مکان ها (خشکی و دریا) است.

موسوی فر با اعلان اینکه از دستاوردهای دیگر این اجلاس تقویت بخش دیپلماسی بین المللی بود، اظهار داشت: از موارد مهمی که همیشه به دنبال تقویت آن هستیم بخش دیپلماسی بین المللی است که در این اجلاس معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست دو سخنرانی انجام داد که می توان به سخنرانی در پنجمین مجمع محیط زیست ملل متحد و سخنرانی در مراسم پنجاهمین سالگرد تأسیس برنامه محیط زیست ملل متحد اشاره نمود.

وی از دیگر برنامه های مهم و اثرگذار را دیدار نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و هیئت همراه را با خانم اینگراندرسون – مدیر اجرائی برنامه محیط زیست ملل متحد- همین طور دیدار با رییس جمهور کنیا و وزرای محیط زیست کشورهای عراق، کنیا، عمان، فلسطین، کنیا، قطر و هند عنوان نمود همین طور مشارکت در مباحث بسیج منابع برای صیانت از تنوع زیستی که به دعوت اتحادیه اروپا بود را از دیگر برنامه هایی ذکر کرد که در حاشیه این مراسم صورت گرفت.

موسوی فر اشاره کرد: در همه این جلسه ها و گفت وگوها نسبت به پیشبرد مناسبات محیط زیست دوجانبه و افزایش همکاری ها و مواضع هماهنگ تاکید شد.

وی اشاره کرد: امیدواریم با انتخاب ایران برای دو سال بعنوان نایب رییس مجمع محیط زیست سازمان ملل بتوانیم از این فرصت مناسب برای پیشبرد اهداف محیط زیستی جهان، منطقه و ایران قدم های مؤثر برداریم.

موسوی فر در آخر اظهارکرد: از آنجا که روزهای انتهایی این اجلاس به پنجاهمین سالگرد تاسیس برنامه محیط زیست ملل متحد ختم می شد، مراسم باشکوهی نیز به همین مناسبت انجام شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست بیانیه وزیران پنجمین مجمع محیط زیست ملل متحد با عنوان “تقویت اقدامات برای طبیعت برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار”پس از گذراندن دو ویرایش و اضافه کردن نتایج بیست و ششمین نشست کنفرانس اعضای کنوانسیون تغییرات اقلیم و پیمان گلاسکو همین طور اشاره به پانزدهمین نشست آتی اجلاس اعضاء کنوانسیون تنوع زیستی و توافق بر ایجاد چارچوب جاه طلبانه تنوع زیستی بعد از ۲۰۲۰ (GBF ) تصویب گردید.

منبع: