همکاری برای مقابله با بحران های زیست محیطی محور دیدار سلاجقه با نخست وزیر عراق

باغ من: نخست وزیر عراق و رییس سازمان صیانت از محیط زیست ایران دیدار و درباب تقویت همکاری دو جانبه دو کشور و دیگر کشورهای منطقه برای مقابله با چالش های زیست محیطی در جهت تامین حقوق و منافع مشترک همه کشورها گفت و گو کردند.

به گزارش باغ من به نقل از ایسنا علی سلاجقه روز گذشته (۸ خردادماه) در دیدار با مصطفی الکاظمی بر تمایل ایرام برای حل مسائل باقی مانده میان دو کشور در زمینه محیط زیست تاکید و تقویت همکاری دو جانبه در این بخش را ضروری دانست.

معاون رییس جمهوری ایران اضافه کرد: حل مشکل خشکسالی و مقابله با طوفان های گرد و غبار به یک دغدغه منطقه ای مشترک تبدیل گشته است و این مساله ایجاب می کند که همه طرف ها برای دستیابی به راهکارهای موثر مشارکت داشته باشند.
در این دیدار مصطفی الکاظمی – نخست وزیر عراق – اشاره کرد: دستیابی به راهکارهای موثر برای چالش های زیست محیطی مسئولیت همگان است.
نخست وزیر عراق افزود که تقویت همکاری میان کشورها از یکپارچگی منطقه ای حمایت می کند و توانایی مقابله با چالش های مشترک همچون چالش های زیست محیطی را زیاد می کند.
الکاظمی تصریح کرد: دستیابی به راهکارهای موثر برای چالش های زیست محیطی و مبارزه با تغییرات اقلیمی مسئولیت همگان است.

به گزارش میدل ایست نیوز قبل از این دیدار نیز فواد حسین – وزیر امور خارجه عراق – در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با رییس سازمان حفاظت محیط زیست ایران اصرار کرد که تغییرات اقلیمی و طوفان گرد و غبار موضوعی فرامرزی است و مختص یک کشور نیست.

منبع: