نفوذ میکروپلاستیک ها به اجزای بدن دام ها

باغ من: بررسی ها نشان میدهد که ذرات میکروپلاستیک به اجزای بدن دام ها و احشام شامل گوشت، شیر و خون این حیوانات نفوذ پیدا کرده اند.
به گزارش باغ من به نقل از ایسنا، برای نخستین بار متخصصان هلندی در بررسی های خود این ذرات را در سه چهارم گوشت و فرآورده های شیری آزمایش شده و نمونه های خون جمع آوری شده، مشاهده و گزارش کردند.
کارشناسان پیش از این برای نخستین بار در ماه مارس، وجود آلودگی میکروپلاستیکی را در خون انسان گزارش کردند و از همان روش برای آزمایش محصولات حیوانی استفاده کردند. نفوذ این ذرات در خون نشان داده است که میکروپلاستیکها می توانند در سرتاسر بدن حرکت کرده و امکان دارد در اندام ها مستقر شوند.
تأثیر میکروپلاستیکها بر سلامت انسان یا حیوانات مزرعه هنوز ناشناخته است اما کارشناسان نگران هستند چونکه در بررسیهای آزمایشگاهی میکروپلاستیک ها به سلول های انسان صدمه می رساند و هم اکنون این مورد هم تایید شده است که ذرات آلودگی هوا وارد بدن شده و سبب مرگ زودهنگام میلیونها نفر در سال می شوند.
به گزارش روزنامه گاردین، مقادیر قابل توجهی زباله پلاستیکی در محیط زیست رها می شود و میکروپلاستیک ها تمام کره زمین را از قله اورست گرفته تا عمیق ترین بخشهای اقیانوس ها را آلوده کرده اند.

منبع: