وضعیت شاخص آلودگی هوا در ۸ کلانشهر کشور

گزارش تحلیلی وضعیت شاخص آلودگی هوا در ۸ کلانشهر کشور در تاریخ ۲۹تیر ماه ۱۴۰۱ اعلام گردید.
به گزارش باغ من به نقل از مهر، بر اساس گزارش دریافتی از مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست، وضعیت شاخص آلودگی هوا در ۸ کلانشهر در تاریخ ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۱ به شرح زیر است: شهر تهران در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس برای عامل ازن (AQI=۱۲۳)
شهر تبریز در وضعیت قابل قبول برای عامل ذرات معلق کمتر از دو ونیم میکرون (AQI=۵۹)
شهر اصفهان در وضعیت قابل قبول برای عامل ذرات معلق کمتر از دو ونیم میکرون (AQI=۸۲)
شهر کرج در وضعیت ناسالم برای گرو های حساس برای عامل ازن (AQI=۱۰۱)
شهر مشهد در وضعیت قابل قبول برای عامل ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون (AQI=۸۱)
شهر اهواز در وضعیت ناسالم برای عامل ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون (AQI=۱۵۵)
شهر شیراز در وضعیت قابل قبول برای عامل ذرات معلق کمتر از دو ونیم میکرون (AQI=۶۱)
شهر اراک در وضعیت قابل قبول برای عامل ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون (AQI=۸۲)