انقراض دو گونه ماهی در چین

اتحادیه بین المللی صیانت از طبیعت (IUCN) از انقراض دو گونه ماهی در چین آگاهی داد.
به گزارش باغ من به نقل از ایسنا، با بیان انقراض دو گونه ماهی پوزه پارویی چینی و ماهیان خاویاری رودخانه یانگ تسه توسط اتحادیه بین المللی صیانت از طبیعت موجی از نظرات در رسانه های اجتماعی چین منتشر گردید که بر حفاظت بیش از محیط زیست تاکید داشتند.
آخرین لیست IUCN از گونه های در معرض تهدید که روز پنجشنبه انتشار یافت، نشان داد که ۱۰۰ درصد از ۲۶ گونه باقیمانده ماهیان خاویاری جهان هم اکنون در معرض خطر انقراض هستند که این رقم در سال ۲۰۰۹، ۸۵ درصد بود.
در این گزارش آمده است: ارزیابی ها برمبنای محاسبات جدید است که نشان میدهد روند کاهش آنها در سه نسل گذشته سریعتر از آنست که قبل از این تصور می شد همین طور ارزیابی مجدد تایید کننده انقراض ماهی پوزه پارویی چینی است.
هر دو گونه ماهی پوزه پارویی چینی و ماهیان خاویاری یانگ تسه گونه های رایج در رودخانه یانگ تسه هستند که حیات آنها به سبب تردد کشتی ها، صید بی رویه و آلودگی آب تحت تاثیر قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، ماهی پوزه پارویی چینی یکی از بزرگترین گونه های ماهی آب شیرین در جهان است که امکان رشد آن تا طول هفت متر وجود دارد. همین طور امکان رشد ماهیان خاویاری یانگ تسه تا هشت متر وجود دارد. گوشت آن در چین یک غذای لذیذ بشمار می رود و به عنوان منبع خاویار نیز صید می شود.