اهواز و اصفهان آلوده ترین کلان شهرها

گزارش تحلیلی وضعیت شاخص آلودگی هوا در هشت کلانشهر کشور در تاریخ ۱۱ مرداد ماه ۱۴۰۱ اعلام گردید.
به گزارش باغ من به نقل از مهر، بر اساس گزارش دریافتی از مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست، وضعیت شاخص آلودگی هوا در ۸ کلانشهر در تاریخ ۱۱ مرداد ماه ۱۴۰۱ به ترتیب آلوده ترین مشخص شد. اهواز در وضعیت ناسالم برای عامل ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون (AQI=۱۵۵) اما در رتبه دوم شهرهای آلوده کشور شهر اصفهان قرار دارد که در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس و به سبب افزایش عامل ازن (AQI=۹۱) قرار دارد. بعد از اهواز و اصفهان شهر کرج در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفته که در این شهر عامل ازن با عدد AQI=۸۱ در جدول خودنمایی می کند. شهر تهران چهارمین شهر آلوده کشور است که در وضعیت قابل قبول قرار گرفته اما در این شهر ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون بر روی عدد ۷۷ قرار گرفته است. پنجمین شهر آلوده کشور شهر اراک است که در وضعیت قابل قبول برای عامل ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون (AQI=۷۶) جای گرفته است. باید اشاره نمود شهر مشهد در این رده بندی در جای ششم قرار دارد که وضعیت آن قابل قبول برای عامل ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون (AQI=۶۴) است. شهر شیراز در این جدول هفتم است و وضعیت آن قابل قبول برای عامل ذرات معلق کمتر از دو ونیم میکرون (AQI=۵۸) می باشد. شهر تبریز هم آخرین شهر در میان کلان شهرها است. تبریز در وضعیت قابل قبول برای عامل ذرات معلق کمتر از دو ونیم میکرون با عدد ۵۷ قرار دارد.