در نمایشگاه بین المللی محیط زیست رییس سازمان انرژی اتمی: تولیدات مان را به بخش تولید انرژی برق با انرژی پاک هدایت کرده ایم

به گزارش باغ من، رییس سازمان انرژی اتمی اظهار داشت: موضوع برق و سوخت ارزان از اولویت های ما است و این مهم بوسیله توسعه نیروگاه های اتمی ممکن می شود.
به گزارش باغ من به نقل از ایسنا، محمد اسلامی در نمایشگاه بین المللی محیط زیست با تأکید بر این که حفظ محیط زیست وظیفه فردی و اجتماعی همه سازمان ها است و ما باید بصورت یکپارچه محیط زیست را حمایت نماییم، اظهار داشت: تولیدات محصولات و بهره بردای ها باید به سمتی رود که بیش از این به محیط زیست فشار وارد نشود. جهان امروزه به این سمت رفته است که تا سال ۲۰۵۰ به کربن صفر برسد و ما نیز باید در کشور کاهش کربن را داشته باشیم.
رییس سازمان انرژی اتمی اضافه کرد: سازمان انرژی اتمی هم فناوری ها و تولیدات خودرا به بخش تولید انرژی برق با انرژی پاک هدایت کرده است. موضوع برق و سوخت ارزان از اولویت های ما است و این مهم بوسیله توسعه نیروگاه های اتمی ممکن می شود.
وی اظهار داشت: هم اکنون ما در کشور نیروگاه های اتمی ۱۰۰۰مگاواتی داریم و در همین دوره هفت ساله که این نیروگاه به راه افتاده است حدودا ۵۲ میلیارد کیلووات برق به شبکه برق رسانی کشور عرضه نموده و از این طریق در مصرف بیش از ۷ میلیون بشکه نفت صرفه جویی شده است.
اسلامی افزود: این نیروگاه در هفت سال فعالیت خود بیش از سه برابر هزینه ای که جهت راه اندازی آن سرمایه گذاری شده، به اقتصاد کشور کمک کرده است که این مساله نشان دهنده این است که سرمایه گذاری در نیروگاه های اتمی توجیه اقتصادی دارد.
وی ادامه داد: سهم انرژی اتمی از تامین برق کشور باید به ۲۰ درصد برسد و این مهم نیازمند سرمایه گذاری است.
رییس سازمان انرژی اتمی با اعلان اینکه استفاده از فناوری هسته ای برای مساعدت با محیط زیست در زمینه های آب، خاک و خصوصاً پساب ها در دستور کار قرار دارد اظهار داشت: در بخش شیرابه ها بتازگی طرحی بصورت پایلوت اجرا شده و امیدواریم که به کمک سازمان محیط زیست بتوانیم این طرح را درباب شیرابه های سایر مناطق کشور نیز فعال نماییم.
اسلامی در آخر اشاره کرد: نتیجه گسترش این طرح خداحافظی با معضل شیرابه در کشور است. در بحث مازوت و سولفورزدایی از آن نیز در تلاش هستیم که این امر را با کمک وزارت نفت عملی نماییم و در آینده صدد حل مشکل مازوت سوزی در نیروگاه های کشور باشیم.

منبع: