در گفت وگو با باغ من مطرح شد؛ رفیعی: شهرداری تهران متولی رسیدگی به موضوع ابر متانی جنوب تهران است

به گزارش باغ من، رییس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی شهرداری تهران را متولی رسیدگی به موضوع ابر متانی جنوب تهران دانست و اظهار داشت: تکنولوژی مورد نیاز برای برای استحصال گاز متان مراکز پسماند پروسه پیچیده ای نیست و چنانچه دستگاه متولی با شرکت های دانش بنیان وارد بحث شود، می تواند نیازهای خودرا بر طرف نماید.

سمیه رفیعی در گفت و گو با ایسنا درباره ی سرنوشت ابر متان تشکیل شده در جنوب تهران با تأکید بر این که در محل های دفع پسماند و کارخانجاتی که کار پردازش پسماند به انجام می رسد، تولید گاز متان (CH4) بدیهی و انکار ناپذیر است، اظهار داشت: در کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد که در سال ۲۰۲۱ در اسکاتلند برگزار شد، محل های دفع پسماند و همین طور اماکن تولید و نگهداری کودهای حیوانی نظیر دامداری ها به عنوان منابع آلاینده تولیدکننده گازهای گلخانه ای و گاز متان، تعیین شده است.

وی با اعلان اینکه «امروز دیگر وجود ابر متان در منطقه آرادکوه تهران مورد تائید همه است»، اظهار داشت: بیش از یک ماه قبل ناسا با انتشار تصاویری اعلام نمود که در بررسی هایی که انجام داده، در ۵۰ نقطه از دنیا ابرهای غول پیکری از گاز متان را شناسایی کرده است که یکی از این نقاط در آسمان جنوب تهران و حوالی مجتمع پردازش و بازیافت زباله آرادکوه است. دراین زمینه برمبنای استعلامات انجام شده از مرکز تحقیقات فضایی ایران، در بازه ۱۰ مهر تا ۱۰ آبان وجود این ابر متان تائید شد؛ حال این که ممکنست این ابر در هر زمانی طی ۶۰ سال اخیر در این منطقه وجود داشته است.

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی همین طور با اعلان اینکه «بعد از ۵ سال از هر زمان که زباله در هر محلی دفن شود، تولید گاز متان در آن محل به اوج خود می رسد»، افزود: مجتمع پردازش و بازیافت زباله آرادکوه از سال ۱۳۴۲ برای بازیافت و دفع زباله های تهران فعالیت خودرا آغاز نموده و امروز روزانه حدود ۶ الی ۷ هزار تن پسماند وارد این مجتمع می شود که حدود ۳ هزار تن از این مقدار را مواد آلی می سازند.
در این زمینه بیشتر بخوانید: ردپای «ترامپ» در ماجرای متان تهران واکنش محیط زیست به گزارش ناسا درباره ی توده گاز متان در جنوب تهران
رفیعی با اشاره به وجود ۳ منبع به عنوان منابع اصلی تولید گاز متان در جنوب تهران، اشاره کرد: علاوه بر مجتمع آرادکوه که عمده ترین منبع تولید گاز متان است، دامداری های موجود در اطراف فرودگاه امام(ره) از دیگر منابع انتشار گاز متان در جنوب تهران شمرده می شود.

نماینده تهران در مجلس با تأکید بر این که بهترین اقدام جهت جلوگیری از تولید انبوه گاز متان، تفکیک زباله در مبداء و منازل شهروندان است، اظهار داشت: اگر بتوانیم تفکیک زباله از مبداء را به خوبی اجرا نماییم به شکلی که مواد آلی از مواد غیر آلی جدا و حتی یکسری پردازش های اولیه داخل منازل انجام دهیم، حجم کمتری از مواد آلی به سایت های دفع پسماند منتقل می شود.

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با تأکید بر این که دستگاه اجرائی متولی مدیریت پسماندهای شهری، شهرداری ها هستند، اظهار داشت: در تهران مشخصاً سازمان مدیریت پسماند شهرداری متولی مدیریت پسماند و موضوع ابر متان است؛ با اینحال شهرداری می گوید که ۶۰ سال است که در آرادکوه پسماند دفن می شود و گازی که الان تبدیل به ابر متان شده برای امروز نیست و حداقل ۵ سال قبل تولید شده است.

رفیعی در آخر اشاره کرد: تکنولوژی مورد نیاز برای برای استحصال گاز متان مراکز پسماند پروسه پیچیده ای نیست و هم اکنون نیز تکنولوژی هاضم بی هوازی در اصفهان به طور آزمایشی درحال اجراست؛ چنانچه دستگاه متولی با شرکت های دانش بنیان وارد بحث شود، می تواند نیازهای خودرا بر طرف نماید.

برچسب ها:, , ,