برچسب: فاضلاب

بعد از تأکید رئیس جمهور در سفر به گیلان؛ دبیرخانه احیای تالاب انزلی و رودخانه های زرجوب و گوهررود تشکیل شد

به گزارش باغ من استاندار گیلان اظهار داشت: باتوجه به تاکید رییس جمهور در مسافرت به این استان برای احیای تالاب انزلی و رودخانه های گوهر رود و
ادامه مطلب