برچسب: فاضلاب

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور: اعتبارات کافی برای احیای دریاچه ارومیه اختصاص داده شده است

به گزارش باغ من، رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور اظهار داشت: اعتبارات کافی برای احیای دریاچه ارومیه اختصاص داده شده و این مساله جزو اولویت های دولت
ادامه مطلب