برچسب: فناوری

کارشناسان هشدار دادند تأمین امنیت غذایی آینده با افزایش 50 درصدی میزان کنونی میسر است

خراسان رضوی کارشناسان معتقدند که تغییر اقلیم بدون تلاش مشترک مصرف کنندگان، صنایع غذایی، سیاست گذاران عمومی و نهادهای دولتی تأثیر مخرب قابل توجهی بر تولید جهانی غذا
ادامه مطلب