حذف بوی سه ایستگاه پمپاژ فاضلاب با روش بیولوژیکی پژوهشگران کشور

باغ من: تعدادی از محققان دانشگاهی یکی از شرکت های فناور با بهره گیری از روش های بیولوژیکی موفق به ارائه پکیج های تصفیه گازهای آلاینده و همین طور حذف بوی ایستگاه های پمپاژ فاضلاب شدند.
به گزارش باغ من به نقل از ایسنا، این شرکت از هم افزایی دانش و علم دو تن از اساتید دانشگاه سهند تبریز و تجربه دیگر اعضای شرکت در صنعت تصفیه آب و فاضلاب در سال ۱۳۹۳ تاسیس شده است و دارای تخصص و تجربه طراحی تصفیه خانه های فاضلاب شهری و صنعتی هستند.
مکانیزم عملکردی روش این پژوهشگران به روش هوادهی گرانولی است که موفق به طراحی پکیج های تصفیه گازهای آلاینده مانند حذف سولفید هیدروژن یا حذف آمونیاک از گاز طبیعی یا هوا به روش بیولوژیکی شدند. محصول فناورانه این شرکت نیز توسعه دانش مهندسی این فرآیندها است.
تصفیه گاز به روش بیولوژیکی، روش های بیولوژیکی حذف بو و ترکیبات فرار از هوا یا سایر گازها بعنوان ایمن ترین و اقتصادی ترین روش ها به شمار می روند.
مهمترین مزیت های روش های بیولوژیکی، سادگی پروسه و امکان انجام آن در دما و فشار معمولی است.
واحد پکیج طراحی شده در عین سادگی، پیشرفته ترین واحد تصفیه شمرده می شود که برمبنای تشکیل لایه های مختلف میکروارگانیسم ها در بستر بیوراکتور طراحی شده است.
در این لایه ها، جمعیت باکتریایی مختلف و مناسب برای حذف مواد آلاینده همچون گاز سولفید هیدروژن، آمونیاک و ترکیبات مواد آلی فرار توسعه داده شده است.
تا حالا برخی از کارخانجات بخش خصوصی از روش تصفیه فاضلاب این شرکت بهره برده اند و از پکیج های حذف بوی این شرکت نیز در سه ایستگاه پمپاژ فاضلاب استفاده شده است.

منبع:

برچسب ها:, , ,