معاون وزیر نفت: بزرگ ترین مسئولیت اجتماعی شرکت ملی گاز حفظ محیط زیست است

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران اظهار داشت: بزرگ ترین مسئولیت اجتماعی شرکت ملی گاز حفظ محیط زیست کشور است، ازاین رو حداکثر تولید و بهینه سازی مورد توجه ما قرار دارد.
به گزارش باغ من به نقل از وزارت نفت، حسن منتظرتربتی، امروز در پنجمین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت که از راه ویدئوکنفرانس برگزار شد، با اعلان اینکه در بحث مسئولیت های اجتماعی نگاه های مختلفی مطرح است، اظهار داشت: زمانی که در منطقه ای ساخت تأسیسات را آغاز می نماییم بدون شک فرهنگ آن جامعه را هم گرفتار تغییر و تحول می نماییم ازاین رو نکات منفی و مثبت در آن منطقه شکل می گیرد. وی یکی از اساسی ترین مبحث ها در مسئولیت های اجتماعی را بحث اقتصادی دانست و اضافه کرد: اساس کار ما ماندگاری اقتصادی می باشد، البته بیشترین توجه ما در مسئولیت های اجتماعی حفظ محیط زیست است. مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران خاطرنشان کرد: این شرکت امروز به سبب کاری که انجام می دهد مسئولیت زیادی در قبال محیط زیست دارد. گاز بعنوان دوستدار محیط زیست باید حداکثر تولید را داشته باشد و بهینه سازی را هم مورد توجه قرار دهد که خوشبختانه در این بخش بخصوص بهینه سازی موتورخانه ها کارهای زیادی انجام شده است. معاون وزیر نفت در امور گاز با اعلان اینکه الان بحث اصلاح نشتی رگلاتورها در شرکت ملی گاز ایران دنبال می شود، خاطرنشان کرد: مسئولیت های جدی بر دوش ما قرار دارد، چونکه گسترده ترین شبکه را در سطح کشور داریم، تنوع کار زیاد است که این مورد بحث مسئولیت اجتماعی را در این شرکت دوچندان می کند.