ایران جزو ۲۰ کشور غنی ازنظر تنوع زیستی و ژنتیکی

به گزارش باغ من منابع زیستی و منابع ژنتیکی بخشی از تنوع زیستی هستند. تنوع زیستی عبارت است از کلیه سطوح حیات که طی سالهای متمادی تکامل یافته و در نهایت منجر به تشکیل اکوسیستم شده است. به طورکلی تنوع زیستی شامل ژن، گونه و اکوسیستم می شود.

به گزارش باغ من به نقل از ایسنا، تنوع زیستی و ژنتیکی در کشور ما باعث شده است که خیلی از گیاهان و جانوران بومی ایران باشند. ما در ایران ۲۱۰۰ گونه گیاهی داریم که مخصوص کشور ما هستند همینطور منشا خیلی از گونه های گیاهی و دام ها ایران است البته باید توجه کرد که تنوع گسترده آب و هوا در کشور ما عامل این تنوع ژنی و گیاهی است و ما باید تنوع زیستی خویش را بعنوان یک سرمایه ملی تلقی و از آن حفاظت نماییم. اسکندر زند – مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی کشور – در این زمینه نکاتی را گفته که در ادامه به بعضی از آنها اشاره شده است.

*تاکنون در جهان بیشتر از دو میلیون گونه گیاهی و جانوری شناسایی شده است که از این بین ما در ایران حدود ۴۳ هزار گونه را داریم البته تخمین های متفاوتی از تعداد کل گونه های گیاهی و جانوری در دنیا وجود دارد و حتی برآورد شده است که میلیاردها گونه مختلف روی کره زمین وجود داشته باشد.

*در سطح دنیا ۱۱ نوع اکوسیستم وجود دارد که شامل اکوسیستم های آبی، خاکی، طبیعی، مصنوعی و… می شود. در کشور ما ۹ اکوسیستم از این ۱۱ اکوسیستم وجود دارد.

* از ۴۲ نوع تالابی که در دنیا وجود دارد، ۴۱ نوع آن در ایران شناسایی شده است.

*ما در ایران ۲۱۰۰ گونه گیاهی داریم که مخصوص کشور ما هستند همینطور منشا خیلی از گونه های گیاهی و دام ها ایران است.

*بر اساس آمار سال ۱۳۹۹، در ایران حدود ۲ میلیون هکتار اراضی جنگلی و ۱۵.۷ میلیون هکتار جنگل داریم. مقایسه این آمار با اطلاعات سال ۱۳۸۳ نشان داده است که طی ۱۶ سال گذشته سطح جنگل های ایران زیاد تغییر نکرده است ولی کیفیت جنگلها صدمه دیده است؛ به صورتی که حدود یک میلیون و ۶۴۵ هزار هکتار از وسعت جنگل های نیمه انبوه ایران ( با تراکم پوشش ۲۵ تا ۵۰ درصد) کاسته شده است.

*یک میلیون و ۹۱۰ هزار هکتار به اراضی جنگلی (با تراکم پوشش ۱ تا ۵ درصد) اضافه شده است. در مجموع میتوان اظهار داشت که سالانه حدود ۱۰۳ هزار هکتار از جنگل های نیمه انبوه کاسته و در مقابل سالانه حدود ۱۲۰ هزار هکتار به اراضی جنگلی اضافه شده است.

* کیفیت جنگل های ایران به شدت پایین آمده و به جز جنگل های انبوه که حدود ۱۲ درصد از جنگل های ایران را شامل می شوند و البته به نسبت دور از دسترس قرار دارند، بقیه جنگلها به شدت در معرض صدمه قرار دارند.

*امروزه در دنیا به صورت متوسط ۱۴ درصد از مساحت کشورها بعنوان مناطق حفاظت شده شناخته می شوند. در کشور ما مناطق حفاظت شده حدود ۱۲ درصد از وسعت کل ایران است البته برنامه حفاظت از تنوع زیستی جهانی کشورها را موظف کرده که ۱۷ درصد از مساحت خویش را به مناطق حفاظت شده ارتقا دهند.

برچسب ها:, , ,