شناسایی 182 ذخیره گاه جنگلی در کشور طی یک سال اخیر

باغ من: طبق گزارش اخیر سازمان جنگلها طی سال قبل ۱۸۲ فقره ذخیره گاه جنگلی به مساحت ۴۱۰ هزار هکتار ثبت شده است.

به گزارش باغ من به نقل از ایسنا، ذخیره گاه های جنگلی الگوهای کوچک شده ذخیره گاه های بیوسفر هستند که در آن گونه های منحصر به فرد، کمیاب، در معرض تهدید و یا درحال انقراض زیست می کنند همین طور این مناطق دارای درختان و درختچه های با ارزش ژنتیکی بالا هستند.

بر این اساس مطلوب ترین روش حفظ این دسته از گونه ها، حفاظت از آنها در رویشگاه های اصلی و طبیعی است. بدین جهت مدیریت ذخیره گاه های جنگلی با پروسه تشخیص، تعیین حدود و تهیه طرح های حفاظت از آنها ازجمله اقدامات مهمی است که باید در دستور کار سازمان جنگلها باشد.

سازمان جنگلها گزارش داده است که طی سالهای ۱۳۷۲ تا ۱۳۹۸ در مجموع ۳۴۷ فقره ذخیره گاه جنگلی با مساحتی بیش از ۴۰۹ هزار هکتار ثبت شده بودند اما طی سال قبل ۱۸۲ فقره ذخیره گاه جنگلی به مساحت ۴۱۰ هزار هکتار ثبت گردید که نسبت به متوسط عملکرد سازمان جنگلها در تمام سالهای قبل، ۱۰۷ درصد رشد داشته است.

از سویی دیگر پارک های جنگلی شامل طبیعی و دست کاشت نیز با هدف اصلی حفظ اکوسیستم سرزمین، بهره برداری از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود خصوصاً برای توسعه قابلیت های تفرجی و گردشگری و البته با محوریت اصلی حفظ و احیای منابع جنگلی ایجاد می شوند.

بر اساس گزارش سازمان جنگلها، در این راستا باتوجه به برون سپاری وظایف تصدی گری، پروژه احاله مدیریت پارک ها و تفرجگاه های جنگلی در حال پیگیری است. بدین جهت طی سال قبل با افزایش ۵۰۰ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۸، مدیریت تعداد ۷۱ قطعه پارک جنگلی با سطحی معادل بیش از ۱۳۹ هزار هکتار به بخش خصوصی و شهرداری ها احاله شده است.

با همین رویکرد از مجموع ۱۲۹ نهالستان جنگلی کشور تعداد ۲۷ مورد نهالستان جنگلی در سطح ۲۴۷ هکتار به بخش خصوصی واگذار شد که نسبت به زمان مشابه سال قبل ۴۰ درصد بالا رفته است.

منبع: