درخواست برقراری مجدد فوق العاده سختی کار برای کارکنان سازمان جنگلها

به گزارش باغ من وزارت جهاد کشاورزی به دنبال ایراد دیوان عدالت اداری به نحوه احتساب فوق العاده سختی کار و کار در محیط های غیرمتعارف برای شاغلین پست های سازمانی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و حذف بخشنامه ابلاغی در ارتباط با آن، به منظور اتخاذ تمهیدات لازم جهت جبران و پیشگیری از تضییع حقوق کارکنان زحمتکش مجموعه منابع طبیعی کشور، خواهان دریافت مجوز برقراری مجدد فوق العاده سختی شرایط کار برای کارکنان سازمان مذکور شده است.
به گزارش باغ من به نقل از ایسنا، عرصه های جنگلی، مرتعی، بیابانی و حوضه های آبخیز و به عبارتی منابع طبیعی تجدید شونده، ارکان اصلی توسعه پایدار محسوب می گردند و اهمیت و آثار مستقیم و غیرمستقیم آن برای ادامه حیات، بر کسی پوشیده نیست.
حفظ، احیاء، توسعه و نگهداری از این عرصه و اعیان (در گستره وسیع ۸۳ درصد مساحد کشور) برعهده کارکنان سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور است که در انجام وظیفه، همواره با مخاطرات مختلف و متنوعی مواجهند. همچون این خطرات میتوان سوختگی، خفگی و احتقان ناشی از کنترل حریق در جنگلها و مراتع کشور (به ویژه مناطق دورافتاده و صعب العبور کوهستانی)، صدمه دیدگی ناشی از خطرات ریزش کوه و فعالیت در ارتفاعات و دامنه ها، قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی در امر دفع آفات و بیماری های گیاهی در عرصه های منابع طبیعی و نظارت بر فعالیت معادن محاط در اراضی ملی، خطر حمله حیوانات وحشی و… را ذکر کرد.
علاوه بر این، سرکشی و بازدید مأموران حفاظتی به منظور گشت و مراقبت، کنترل چرای دام و… گاهی منجر به درگیری با افراد سودجو، متخلفین معارض در اراضی ملی و قاچاقچیان محصولات جنگلی شده که بعضاً باعث صدمات جبران ناپذیر و حتی شهادت این کارکنان زحمتکش و خدوم می شود.
در این راستا و طی بخشنامه معاونت راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور (وقت) در سال ۱۳۹۱، فوق العاده سختی کار و کار در محیط های غیرمتعارف برای شاغلین پست های سازمانی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور احصاء، ابلاغ و اجرایی شد اما به دنبال شکایت دیوان عدالت اداری در خصوص ایراد شکلی به نحوه احتساب آن، فوق العاده مذکور حذف شد که این مورد موجی از نارضایتی و بی انگیزگی را در میان کارکنان زحمتکش سازمان یاد شده به دنبال داشته است.
بدین منظور وزارت جهاد کشاورزی با توجه به این که فوق العاده سختی کار طی سالهای متمادی در احکام کارگزینی کارکنان سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور منظور و اعتبار آن قبلاً در موافقتنامه های هزینه ای پیشبینی گردیده و هیچ گونه بار مالی جدید به دنبال نخواهد داشت، درخواست نموده تا نسبت به اتخاذ تمهیدات لازم جهت جبران و پیشگیری از تضییع حقوق کارکنان یاد شده و برقراری مجدد فوق العاده سختی شرایط کار آنان اقدام گردد.
بنا بر گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، پیشنهاد فوق الان در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک مراحل بررسی و تصمیم گیری را طی می کند.