7 نکته مهم درباره بازیافت پسماند

باغ من: مدیریت پسماند یکی از موضوعات محیط زیستی است که همیشه با چالش هایی دراین زمینه داشته ایم. برای بازیافت انواع پسماند شیوه هایی وجود دارد البته که برخی آنها قابلیت بازیافت ندارند.

به گزارش باغ من به نقل از ایسنا، مدیریت و بازیافت پسماند موضوعی مهم و مدیریت صحیح آن بر سلامت کره زمین موثر است. بر طبق صحبت های سهیل اولادزاد، – کارشناس محیط زیست – به هفت نکته مهم درباره انواع پسماند و شیوه بازیافت آنها اشاره می نماییم.

* ظروف چرب و روغنی و حاوی باقیمانده غذا قابلیت بازیافت ندارند و باید مراحل پاکسازی و تفکیک آنها انجام سپس وارد مرحله بازیافت شوند.

* ۷۰ درصد زباله ها مواد آلی و مواد غذایی و ۳۰ درصد زباله های خشک و قابل بازیافت هستند.

*به لحاظ اقتصادی موادی مانند آهن، آلومینیوم، باتری، لوازم کامپیوتر و ظروف نوشابه که جزو فلزات باشد، ارزش بالایی دارند و قیمت آنها بصورت کیلوگرمی شمرده می شود. این زباله ها به بازار زباله می روند و در پروسه بازیافت قرار می گیرند.

*برخی ازباله ها مثل پوشک بچه و پلاستیک های فریزر امکان بازیافت ندارند که این نوع زباله ها وارد مرحله دفع و یا زباله سوزی می شوند.

*متاسفانه درباره چگونگی جداسازی زباله های تر و خشک، اهمیت بازیافت و استحصال انرژی بوسیله زباله ها هیچ آموزشی نداشته ایم.

* شیوه های بازیافتی که در کشور داریم، اصلا شیوه های مناسبی نیست و بوسیله مجاری غیرقانونی و دوره گردها و سازمان های سیاهی که شکل گرفته است، انجام می شود ولی اگر بصورت سالم و خانگی انجام می شد مطمئنا می توانست نتیجه بهتری داشته باشد و شغل های بهتر و سالمی را فراهم آورد.

*بحث بازیافت زباله سرتاسر فایده است اما یک عامل تهدید کننده وجود دارد و آن شبکه بندی هایی است که در محل دفع زباله و یا در سطل زباله شهری وجود دارد و زباله های با ارزش را جدا می کند و زباله های بی ارزش و مواد غذایی در آن جا باقی می مانند که فقط شیرآبه تحویل می دهد.

منبع: