مقابله با طوفان های گرد و غبار در بستر همکاریهای بین المللی

روز گذشته تفاهمنامه همکاری میان ایران و ترکمنستان برای مقابله با طوفان های گرد و غبار به امضا رسید.
به گزارش باغ من به نقل از مهر، یکی از مشکلاتی که طی چند سال گذشته ایران با آن روبرو شده است مبحث گرد و غبار و آلودگی هوا است به صورتی که این مشکل زیست محیطی تبدیل به یکی از بزرگترین چالش های کشور شده است و دولت برای آن برنامه ریزی هایی داشته است. برای حل مشکل گرد و غبار و آلودگی هوا دستگاههای مختلف باید پای کار بیایند و با برنامه ریزی های دقیق و انجام کارهای پژوهشی به حل این چالش زیست محیطی کمک کنند. همینطور همکاری با کشورهای همسایه و انتقال تجربیات آنها هم به حل این چالش کمک می نماید بر همین مبنا بود که در اواخر سال ۱۴۰۰ با هدف مقابله با طوفان های گرد و غبار اقداماتی در زمینه تبادل پیش نویس یادداشت تفاهم همکاریهای محیط زیستی بین سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت کشاورزی و محافظت از محیط زیست ترکمنستان صورت گرفت. این تفاهمنامه نهایتا به توافق طرفین رسید و روز گذشته در حین سفر ریاست جمهوری ترکمنستان به ایران به امضا رسید. مقابله با تخریب سرزمین، مقابله با طوفان های گرد و غبار، تبادل تجربه در زمینه مسائل محافظت از محیط زیست، مقابله با تغییرات آب و هوایی، پایش کیفیت هوا و آب، تبادل تجربه در زمینه مدیریت مناطق حفاظت شده، محافظت از تنوع زیستی، ارزیابی اثرات زیست محیطی و آموزش و انتقال دانش محورهای این یادداشت همکاری هستند.

منبع:

برچسب ها:, , ,