تداوم تنفس هوای مطلوب در تهران

به گزارش باغ من، بنا بر اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوای پایتخت الان (۱۰ شهریورماه) در وضعیت «قابل قبول» قرار دارد.

به گزارش باغ من به نقل از ایسنا، بنا بر اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، آلاینده شاخص هوای پایتخت الان «ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون» با میانگین ۸۶ وکیفیت هوا در وضعیت قابل قبول است.

آلاینده شاخص هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته «ازن» با میانگین ۹۶ بود و میانگین کیفیت هوای پایتخت در شرایط «قابل قبول» قرار گرفت.

غلظت آلاینده ها از ساعت ۱۷ تا ۱۹ چهارشنبه ( ۹ شهریورماه) در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفته بود اما از ساعت ۲۰ با رسیدن به عدد ۶۱ در شرایط قابل قبول قرار گرفت و این وضعیت تابحال ادامه داشته است.

گفتنی است که شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم بندی می شود؛ بر طبق این تقسیم بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا “پاک”، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا “قابل قبول(سالم) یا متوسط”، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا “ناسالم برای گروههای حساس”، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا “ناسالم برای همه گروه ها”، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا “بسیار ناسالم” و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا “خطرناک” است.

منبع:

برچسب ها:, , ,