عکسبرداری از ۳ گونه کمیاب حیات وحش در شنزارهای حمیدیه

به گزارش باغ من، عکسبرداری از سه گونه کمیاب حیات وحش در شنزارهای حمیدیه از جانب محمد علی رونیاسی عکاس محیط زیست انجام شد.

به گزارش باغ من به نقل از مهر، محمدعلی رونیاسی فعال محیط زیست و عکاس جوان حیات وحش در مسافرت اخیر خود در اردیبهشت ماه سال جاری موفق به عکاسی از گونه کمیاب افعی شاخدار عربی(Cerastes gasperettii)، کور مار عربی و جربیل پا سفید در شنزارهای حمیدیه واقع در شمال استان خوزستان شد.

افعی شاخدار عربی
افعی شاخدار عربی در ایران، شبه جزیر عربستان و فلسطین یافت می شود. طول این نوع افعی به حدود ۳۰ تا ۶۰ سانتی متر می رسد و به صورت ماهرانه ای با عنایت به همرنگ بودن فلس هایش با محیط اطراف در زیر شن ها پنهان می شود؛ به جرأت میتوان گفت این مار زیباترین و خارق العاده ترین مار ایران به حساب می آید.

کور مار عربی
کور مار عربی و به صورت کلی، کور مارها غیر سمی دارای اندامی درشت و گوشتی هستند. در ایران سه نوع کور مار با نامهای عربی، تاتاری و شمالی یافت می شود و کور مار عربی گونه ای معمول در شنزارهای خوزستان به حساب می آید.

جربیل پا سفید
جربیل پا سفید هم از معدود پستاندارانی است که در مجاورت تپه های شنی متحرک مشاهده می شود. این گونه را میتوان در استانهای خوزستان، سیستان و بلوچستان و کرمان مشاهده کرد. پراکنش جهانی آن در افغانستان عراق و شبه جزیره عربستان است.

برچسب ها:,