هوای تهران همچنان در وضعیت نارنجی

به گزارش باغ من، بنا بر اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوای پایتخت الان (۱۵ آذرماه) در وضعیت نارنجی قرار دارد و بنا بر اعلام سازمان هواشناسی، آلودگی هوا تا ۲۴ ساعت آینده در کلانشهرها تداوم پیدا می کند.
به گزارش باغ من به نقل از ایسنا، آلاینده شاخص هوای پایتخت طی ۲۴ ساعت گذشته ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون با میانگین ۱۴۹ بود و کیفیت هوای پایتخت در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس قرار داشت. آلاینده شاخص الان ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون با میانگین ۱۳۵ و کیفیت هوا در محدوده ناسالم برای گروههای حساس است.
در این شرایط سفارش می شود مبتلایان به بیماری های قلبی و ریوی، سالمندان و کودکان از فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل اجتناب کنند.
صادق ضیاییان – رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا- هم از تداوم آلودگی هوا در شهر های صنعتی طی ۲۴ ساعت آینده اطلاع داد.
قابل ذکر است که شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم بندی می شود. بر طبق این تقسیم بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا “پاک”، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا “قابل قبول(سالم) یا متوسط”، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا “ناسالم برای گروههای حساس”، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا “ناسالم”، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا “بسیار ناسالم” و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا “خطرناک” است.

منبع: